Рішенням сесії Черкаської районної ради від 05.11.2013 року № 28-1/VI «Про створення Комунального закладу «Черкаський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Черкаської районної ради» було вирішено за рахунок існуючої штатної чисельності закладів охорони здоров’я та майна районної комунальної власності, яке знаходиться на балансі Черкаської ЦРЛ та РЛ с. Мошни створити КЗ «Черкаський районний центр ПМСД» Черкаської районної ради, затвердити Статут закладу, призначити головного лікаря та доручити йому провести державну реєстрацію закладу згідно з вимогами чинного законодавства України.

Центр розпочав свою діяльність з 09.01.2014 року. Наказом МОЗ України від 04.06.2014 року № 386 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності суб’єкту господарювання КЗ «Черкаський районний центр ПМСД» Черкаської районної ради. Отримано ліцензію на медичну практику серія НЕ № 459062.

27.02.2015 року Черкаською районною радою прийнято рішення №49-17/VI «Про передачу майна стаціонарів дільничних лікарень с. Руська Поляна та с. Білозір’я та перетворення їх в амбулаторії». Здійснюється підготовка до внесення змін в установчі документи та скорочення штатної чисельності працівників у зв’язку з реорганізацією дільничних лікарень для створення структурних підрозділів терапевтичного відділення Черкаської ЦРЛ. В складі КЗ «Черкаський районний центр ПМСД» Черкаської районної ради розпочали функціонувати АЗПСМ с. Білозірʼя та АЗПСМ с. Руська Поляна.

24.05.2016 акредитаційною комісією управління охорони здоровʼя Черкаської обласної державної адміністрації у закладі та структурних підрозділах було проведено акредитацію. Наказом управління охорони здоровʼя Черкаської обласної державної адміністрації від 23.12.2016 № 1048 закладу присвоєно першу акредитаційну категорію. 25.01.2017 видано акредитаційний сертифікат серії УОЗ № 0006 строком дії з 23.12.2016 по 22.12.2019.

На виконання рішення Черкаської районної ради від 04.05.2018 шляхом реорганізації перетворено КЗ «Черкаський районний центр ПМСД» Черкаської районної ради в комунальне некомерційне підприємство, яке розпочало функціонування з 10.05.2018. Активно розпочато впровадження інформатизації підпорядкованих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини. Забезпечено підʼєднання всіх 20 АЗПСМ до мережі Інтернет, укомплектування автоматизованих робочих місць лікарів.

05.06.2018 було укладено договір з Національною службою здоровʼя України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантів. З 01.07.2018 фінансування підприємства здійснюється за кошти НСЗУ.

27.07.2018 отримано ліцензію на впровадження медичної практики в якості КНП.

24.01.2019 укладено договір з Національною службою здоровʼя України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантів на поточний рік.

В червні 2019 року закладом охорони здоровʼя КНП «Черкаський районний центр ПМСД» Черкаської районної ради підтверджено першу акредитаційну категорію.

Станом на 01.01.2020 укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, з 82% населення території обслуговування підпорядкованих закладів охорони здоровʼя.

14.01.2020 з Національною службою здоровʼя України продовжено договір № 0000-7Н15-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Забезпечено підʼєднання всіх підпорядкованих амбулаторій до мережі Інтернет, укомплектування необхідною компʼютерною технікою автоматизованих робочих місць, відповідність матеріально-технічної бази вимогам наказу Міністерства охорони здоровʼя України № 148 від 26.01.2018 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу».

Адміністрацією вживаються заходи для приведення мережі підпорядкованих закладів охорони здоровʼя у відповідність до Плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги Черкаської області, затвердженої розпорядженням Черкаської облдержадміністрації 21.05.2018 № 338 (зі змінами).

З метою приведення мережі підпорядкованих закладів охорони здоровʼя у відповідність до Плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги Черкаської області, затвердженої розпорядженням Черкаської облдержадміністрації 21.05.2018 № 338 (зі змінами) 10.07.2019 було перетворено амбулаторію загальної практики-сімейної медицини с. Кумейки у фельдшерсько-акушерський пункт в якості структурного підрозділу амбулаторії с. Софіївка, та 20.08.2020 реорганізовано фельдшерський пункт с. Гута-Межиріцька з включенням його мешканців, 47 осіб, у зону обслуговування фельдшерсько-акушерського пункту с. Кумейки;

на виконання рішення Черкаської районної ради від 15.01.2021 № 04-37/VIII змінено власника підприємства. Із 25.01.2021 заклад охорони здоровʼя функціонує з назвою комунальне некомерційне підприємство «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Червонослобідської сільської ради.